Artikler

oktober 18, 2009 by

Anthony Phillips: Composing The Soundscape – re-engaging with place

Et lille workshop paper som berører mange af de ting vi har snakket om.

Mobile Music Workshop

Værd at check, se fx artiklen på side 15

Nettamo, et. al. :A cross cultural study of mobile music

Som titlen antyder: studier af folks relation til brug af musik i hhv. New York og Hong Kong.

Michale Bull: The World According to Sound

Michale Bull: Automobility and the Power of Sound

Michale Bull: Sounding out the city: personal stereos and the management of everyday life

Michale Bull: No Dead Air! The iPod and the Culture of Mobile Listening

Gaye, et. al.: Sonic City

Reklamer

Inspiration – En podcast der handler om hvad lyd og musik gør ved os!

oktober 8, 2009 by

http://www.wnyc.org/shows/radiolab/episodes/2006/04/21/segments/58280

TODO

oktober 6, 2009 by

Ting vi mangler til proben:

6 stk. skumgummi ørepropper. Kan købes i matas, musikforretninger, og sikkert mange andre steder.

6 stk. kuglepen

Samling af pakkerne

Forslag til vejledning er mailet rundt.

Probes

oktober 6, 2009 by

Proben skal undersøge hvordan folk oplever blandingen af lyd fra egne devices og byens lyd.

Variabler, giver forskellige vinkler på det centrale spørgsmål

Variabel 1: Måder at lytte på:

  • Musik i begge øre
  • Musik i det ene øre /  telefon
  • Ingen musik
  • Blokkeret hørelse

Hvor er du når aktivitet starter? Hvor er du bagefter?

Variabel 2: Processeret / rå lyd

Gælder kun musiklytning. Et antal forskellige musikstykker

Spørgsmål:

Deltagere skriver på kort.

Musikafspillere:

Personer uden musikafspiller kan låne af os: Thomas har gammel telefon der kan spille, Tobias og Lasse har gamle ipods.

Musikoptagelse:

Kunne støtte kontekstuel information skrevet på kort, men kan ikke i sig selv svare på spørgsmålet – er mere indsamling af data.

Randomiseret

Deltagere skal på et sted/tid vælge at starte deres akvititet, men skal ikke selv have lov at vælge præcis hvor det skal foregå (udvælger lydlige omgivelser de tror er spændende).  Vi skal derfor bruge en eller anden art random funktion. Kort med tal/farver kombineret med terning eller poser med farver – gå i retning af tal/farve fra hvor du er, og gå i 15 minutter i alt (frem og tilbage). Alternativ: seperat kort til hver dag, hvor hvert kort har en unik lokalitet, som man skal gå efter når aktivitet starter (se først på kort når aktivitet starter.

Løsningen med kortet har den fordel at vi beder folk indtegne deres rute, og der

Probe deltagere

oktober 6, 2009 by

Thomas:

Kenny (23)

Astrid (?)

Lasse:

Rasmus (~25)

Troels (26)

Tobias:

Janne:

Probing brainstorm

oktober 5, 2009 by

Spsm
Vores spørgsmål kan måske formuleres i retning af: Hvordan opleves relationen mellem lyden fra personlige/private devices (fx mobiltelefoner og portable musikafspillere) og de urbane omgivelser som udgør brugskonteksten? Hvordan kan man arbejde med at integrere det auditive indtryk fra disse devices med byens lyd? Er dette ønskværdigt?

Brainstorm til ny probe
Bedre sent end aldrig (?) – under alle omstændighedder er her en ny post at skrive i 🙂

Høreværn eller andet der kan blokere lyd. Som minimum et antal skumgummi ørepropper. Vi skal give folk mulighed for at lukke lyd ude.

Bede folk føre en telefonsamtale/lytte musik på et meget støjende og et meget stille sted.

Den evige dagbog…, fx over telefonsamtaler

Mono-hovedtelefon i det ene øre, spiller lyde som vi leverer – hvordan opleves daglige aktiviteter mens det sker – kan de være positive?

Dimser der kan bruges til at randomisere aktiviteter – inpak et æggeur, og giv deltager en/flere terninger der bestemmer hvor mange “klik” (eller tilsvarende) uret skal drejes. Bestemmer hvornår aktivitet skal udføres igen.

Noget med walkie-talkier (hvis de kan fås billigt) – lade deltagere lave lyde til hinanden (kan selvfølgelig ikke laves over walkie, men måske mms?).

______________________________________________

Brainstorm til første probe

For god ordens skyld – det var en gammel klade der lå på bloggen. Indeholder mange af de ting vi faktisk endte med.

Tag et billede af hvor de bor og sæt lyd til – find en lyd blandt de lyde vi leverede og kobbel til de billede.

Optage eller beskrive lyde på bestemte tidspunkter

Efter eget valg

Eller på kommando / random (sms eller device der bipper eller andet)

Præsentere optagede lyde og få beskrivelser af indtryk

Ifast setting: lyt til alle lyde i lænestolen

Eller lyt på tilfældige tidspunkter (kræver portabelt lyttedevice)

Beskrivelse og optagelse kan også kombineres.

sammenkædning af billeder af steder i byen og lyde fra byen: krydse lyde med billeder random – hvilke tanker sætter det i gang.

evt. levende billeder med anden lyd til (på cd eller youtube)

Probe

oktober 2, 2009 by

Til at støtte vores design af en prototype, skal vi sende endnu en probe ud. Vi ønsker her at udersøge hvordan mennesker oplever at få blandet deres opbyggede private rum (gennem f.eks. det at høre musik) med det offentlige.

Udvælgelse af koncept som vi vil arbejde med

oktober 2, 2009 by

Overordnet kan man sige at de tre koncepter vi har listet op handler om: lyd og rum – at udfordre sanserne på en måde som normalt ikke sker.

Vi ser to aspekter inde for dette som vi finder interessante:

1: Et stort tomt rum, hvor vi gennem lyd skaber flere virtuelle rum. Brugeren vil så kunne bevæge sig rundt i de virtuelle rum og få en oplevelse af rumlighed som ikke kan sanses visuelt.

2: Udnytte det rum som brugeren befinder sig i, ved at måle det op vha. sensorer placeret på brugeren. Herudfra vil den lyd som brugeren lytter (f.eks. musik fra mp3-afspiller) til blive tilpasset til det rum som vedkommende befinder sig i.

Vi ser flest interessante problemstillinger ved nummer to. Vi mener derudover også at fordelen her at systemet ikke vil være bundet til en bestemt lokation.

Billede1050

sådan kan det gå på en fredag... 😎

Affinity Diagram

oktober 2, 2009 by

Den 29.09.09 begyndte vi på vores affinity diagram. Vi skal have insnævret vores idefelt for at kunne gennemføre de næste undersøgelser. Dertil benytter vi de resultater som vi fik fra den første probe.

Vi prøver at finde hoved og hale i vores ideer

Vi prøver at finde hoved og hale i vores ideer

Et generelt resultat fra den første probe, var at deltagerne i h øj grad forbandt lyde med bl.a. abstrakt rumlighed eller bestemte steder. Dette forhold mellem lyd og byens rumlighed blev hovedoverskrift for de tre overordnede koncepter vi kom frem til.

Vi fik indsnævret til tre koncepter:

1: En installation hvor brugeren går ind i et rum – og alt efter hvor vedkommende kigger hen bliver der afspillet bestemte lyde.

2: En lydrute gennem byen, hover brugeren hører fortolkede lyde af hvad der forgår, der hvor vedkommende befinder sig.

3: At gå gennem byen med bind for øjnene og gennem lyde i hovedtelefoner bliver guidet gennem en rute i byen.

Koncept 2 og 3 er variationer over et augmentet reality tema, og har det til fældes at de arbejde med en live transformation af de lyde der høres når man bevæger sig gennem byen. Det blev diskuteret om at vi decideret skulle lave noget til blinde.

Det første forslag er derimod baseret på en indsamling (evt. live) af lyde, og er mere fokuseret på hvordan et kunstigt/konstueret lydunivers kan udforskes. Opgaven er dermed fokuseret på interaktionsform, flow i selvsamme, udvælgelse af repræsentative lyde. Fremstår pt. som den mest klare koncept, som også blev berørt i begyndelsen af vores arbejde.

På dette stadie mangler klarhed over det/de underliggende spørgsmål, som kan guide udformningen af den næste probe. Ligeledes er det klart at de forskellige koncepter vil have praktiske konsekvenser for hvordan vi kan probe og prototype, som eventuelt også pragmatisk skal tages i betragtning, jf. kursets formål.

Inspiration

september 22, 2009 by

Atmosphere – the sound of CO2
http://www.youtube.com/watch?v=mHifqiTdLdw

MY Studio: LoRezHiFi (2005)
http://www.youtube.com/watch?v=wzsrHKXUjbw

Paul de Marinis: RainDance (1998)
http://www.youtube.com/watch?v=jOakK59iKTA

Markus Kison: Touch Echo (2007)
http://www.yankodesign.com/2008/10/12/ghost-in-the-machine/

Teri Rueb: Core Sample (2007)
http://www.terirueb.net/core_sample/

Janet Cardiff: Audio Walks
http://www.cardiffmiller.com/artworks/walks/index.html

Store Torv 24h / 24m (2008)
http://www.digitalurbanliving.dk/soundscapes/

Holosonic: Audio Spotlight
http://www.holosonics.com/