Archive for the ‘Dagbog’ Category

Udvælgelse af koncept som vi vil arbejde med

oktober 2, 2009

Overordnet kan man sige at de tre koncepter vi har listet op handler om: lyd og rum – at udfordre sanserne på en måde som normalt ikke sker.

Vi ser to aspekter inde for dette som vi finder interessante:

1: Et stort tomt rum, hvor vi gennem lyd skaber flere virtuelle rum. Brugeren vil så kunne bevæge sig rundt i de virtuelle rum og få en oplevelse af rumlighed som ikke kan sanses visuelt.

2: Udnytte det rum som brugeren befinder sig i, ved at måle det op vha. sensorer placeret på brugeren. Herudfra vil den lyd som brugeren lytter (f.eks. musik fra mp3-afspiller) til blive tilpasset til det rum som vedkommende befinder sig i.

Vi ser flest interessante problemstillinger ved nummer to. Vi mener derudover også at fordelen her at systemet ikke vil være bundet til en bestemt lokation.

Billede1050

sådan kan det gå på en fredag... 😎

Reklamer

Affinity Diagram

oktober 2, 2009

Den 29.09.09 begyndte vi på vores affinity diagram. Vi skal have insnævret vores idefelt for at kunne gennemføre de næste undersøgelser. Dertil benytter vi de resultater som vi fik fra den første probe.

Vi prøver at finde hoved og hale i vores ideer

Vi prøver at finde hoved og hale i vores ideer

Et generelt resultat fra den første probe, var at deltagerne i h øj grad forbandt lyde med bl.a. abstrakt rumlighed eller bestemte steder. Dette forhold mellem lyd og byens rumlighed blev hovedoverskrift for de tre overordnede koncepter vi kom frem til.

Vi fik indsnævret til tre koncepter:

1: En installation hvor brugeren går ind i et rum – og alt efter hvor vedkommende kigger hen bliver der afspillet bestemte lyde.

2: En lydrute gennem byen, hover brugeren hører fortolkede lyde af hvad der forgår, der hvor vedkommende befinder sig.

3: At gå gennem byen med bind for øjnene og gennem lyde i hovedtelefoner bliver guidet gennem en rute i byen.

Koncept 2 og 3 er variationer over et augmentet reality tema, og har det til fældes at de arbejde med en live transformation af de lyde der høres når man bevæger sig gennem byen. Det blev diskuteret om at vi decideret skulle lave noget til blinde.

Det første forslag er derimod baseret på en indsamling (evt. live) af lyde, og er mere fokuseret på hvordan et kunstigt/konstueret lydunivers kan udforskes. Opgaven er dermed fokuseret på interaktionsform, flow i selvsamme, udvælgelse af repræsentative lyde. Fremstår pt. som den mest klare koncept, som også blev berørt i begyndelsen af vores arbejde.

På dette stadie mangler klarhed over det/de underliggende spørgsmål, som kan guide udformningen af den næste probe. Ligeledes er det klart at de forskellige koncepter vil have praktiske konsekvenser for hvordan vi kan probe og prototype, som eventuelt også pragmatisk skal tages i betragtning, jf. kursets formål.

Oplæg

september 22, 2009

Interrests

Sound is all around us, all the time, but mostly goes unnoticed in urban life.
We are much more conscious and in control of or visual than auditory perceptions. Sound becomes a continous stream, or background noise. Sound is noticed when is disturbing, loud or intrusive.
But sound can also be a powerfull and positive trigger of feelings, associations, memory and imagery. How can we use this?

Results

People can be forced to reflect on sound in their surroundings
Our informants clearly connect this sound with

  • A place (hearing images)
  • A mental state, feeling or vibe

General problems

  • Unclear goal
  • leading to a task not specified well enough
    …making results difficult to analyse

Specific or practical problems

No pictures of humans, even though the city is full of them!

Not all postcards connected with factual location/time or prerecorded sound
This makes comparing the returned probe hard

Hard to present sounds in a realistic way.

Probe brainstorm 09.09

september 14, 2009

Tag et billede af hvor de bor og sæt lyd til – find en lyd blandt de lyde vi leverede og kobbel til de billede.

optage eller beskrive lyde på bestemte tidspunkter

enten efter eget valg

eller på kommando /random (sms eller device der bipper eller andet)

præsentere optagede lyde og få beskrivelser af indtryk

i fast setting: lyt til alle lyde i lænestolen

eller lyt på tilfældige tidspunkter

beskrivelse og optagelse kan også kombineres.

sammenkædning af billeder af steder i byen og lyde fra byen: krydse lyde med billeder random – hvilke tanker sætter det i gang.

evt. levende billeder med anden lyd til (på cd eller youtube)

aktiviteter i byen:

måske skal vi fokuserer mere på konkrete aktiviteter i byen – gør det nemmere at indsnævre mulige interventioner i form af interaktionsdesign.

lav liste over typiske aktiviter

med deres lydlige signatur?

Projektstart…

september 8, 2009

…hvis man allerede kan kalde det sådan.

Thomas, Janne og undertegnede mødtes i dag og snakkede lidt om vores forventninger og ideer til et eventuelt kommende projekt. Projektets fokus er audio i det offentlige rum. Vi var enige om at der kan dannes en gruppe med evt. en deltager yderligere, hvis en sådan dukker op. Der havde tilsyneladende til forelæsningen været andre der viskede om audio.

Her er noget af det jeg husker fra i dag, rediger og tilføj endelig.

Et muligt arbejdsområde, som blev diskuteret, var en repræsentation af forskellene mellem århus’ forskellige områder i lyd. En grundtanke er at menneskene i fx Mejlgade og Riskov er tænker og bor lever forskelligt. De er med andre ord både omgivet af forskellige lyde og vil også frembringe forskellige lyde hvis man beder dem om det. Vi kan fx bede folk i forskellige bydele optage deres omgivelser, eller få dem til at arbejde aktivt med at formidle deres liv i lyd. Det første vil måske resultere i flere ambiente lyde, som kunne klippes/behandles til et soundscape som ville ændre sig fra bydel til bydel. Omvendt kunne folk også udtrykke specifikke følelser eller ting. Optag lydene af dine ti favorit ting i dit hjem, eller optag lyden på dit favorit/hade sted. En helt anden mulighed er at geografisk knyttede lyde måske kan høstes fra nettet.

Mulighederne for præsentation af geografisk knyttede lyde er mange: vi snakkede om at knytte dem til et kort eller måske en art virtuel verden som begge tilgås via computer. Man kunne også forestille sig en fysisk installation hvor folk kan kigge i forskellige retninger og på den ene eller anden måde høre lyden af den bydel de kigger på. Sidstnævnte kunne også være en “kikkert med hovedtelefoner”.